Locations for Thiết kế thi công nội thất đẹp, Nội thất thông minh V-Home. 1
21.035794102740336 105.76263443551261 1500 0 relativeToGround 105.76263443551261,21.035794102740336,0